Europejska baza technologiczno – przemysłowa w dziedzinie obronności cz.I obronnośćJ.P. Audy – spawozdawca: W oparciu o art. 50, powiązano aspekty przemysłowe i badań naukowych. Odbyła się także wymiana zdań na temat omawianego sprawozdania, czego efektem jest wprowadzenie około 100 poprawek. Sprawozdawcy z pozostałych grup spisali się bardzo dobrze, a propozycja, która została złożona, opiera się na analizie faktycznej. Ze względu na ograniczanie budżetów obronnych państw członkowskich warto zastanowić się nad uwspólnotowieniem pewnych działań, zachowując pewien wspólny pierwiastek i broniąc tym samym europejskie systemy przed fragmentacją. Przedstawione koncepcje wypada wyłącznie poprzeć, w oparciu zaś o poprawki warto wypracować kompromis. Poprawki nie wpływają negatywnie na całość sprawozdania. Proponuje się natomiast uzupełnić ustępy 3, 4 i 11. Wszyscy są świadomi, że nie wykorzystuje się w pełni roli i możliwości Europejskiej Agencji Ochrony. Odbyło się już spotkanie ze sprawozdawcami cieniami, gdzie jednak na razie nie została podniesiona kwestia finansów, ze względu na koniec kadencji i Horyzont 2020. Kwestie finansowe są obecnie bardzo skomplikowane, tym tematem można zająć się nieco później. W 51. poprawce poseł Gierek zaproponował bardzo oryginalną ideę, stworzenia ośrodka obronności, pracującego nad nowymi technologiami i technikami, by nie odkładać tak ważnych kwestii do czasu zaognienia konfliktu, czy innej nagłej, nieprzewidzianej potrzeby. Wyłania się zatem takie zalecenie pod adresem Rady, by zostało udzielone poparcie dla rozwoju bazy technicznej przemysłu obronnego.

A. Gierek: W pełni trzeba zgodzić się ze sprawozdawcą. Popierać trzeba przedstawione poprawki, między grupami politycznymi nie ma raczej kontrowersji. Europa jest poniekąd muzeum, jeśli idzie o obronność. Zbyt długo była pod parasolem ochronnym USA, które zmieniają swe interesy i pola działania bardziej na wschód. Trzeba zadbać o swe bezpieczeństwo bardziej we własnym zakresie, stawiając na rozwój nowych technologii i przemysł zbrojeniowy.

Obronność - ważny element polityki państwa

Obronność – ważny element polityki państwa

Istnieje niebezpieczeństwo w postaci ograniczania środków na obronę. W Polsce wskaźnik został zredukowany poniżej 2% PKB, czego nie można uznać za dobre posunięcie. Przedstawione propozycje dotyczące modernizacji i harmonizacji, spowoduje korzystną synergię działań, także w zakresie normalizacji, typizacji i unifikacji szeregu urządzeń obronnych. Z tym nie jest dziś najlepiej. Tytułem przykładu, szwedzkie samoloty lądujące w Libii miały nietypowe wlewy paliwa, przez co był problem z ich tankowaniem. Poprzeć należy ideę stworzenia Centrum Badań i Innowacji w Zakresie Obronności, która być może zajęłaby się stworzeniem tarczy antyrakietowej. Taki system powinien działać w całej Europie, zabezpieczenie powinno działać nawet ze strony kosmosu. Korea Północna już dziś dysponuje technologią rakietową, która może dosięgnąć terytorium USA. Grono, które spotka się pod egidą H. Van Rompuya, powinna poważnie zająć się tą kwestią.