Europejska baza technologiczno-przemysłowa w dziedzinie obronności cz.IV obronnośćSprawozdawca J. P. Audy: W dziedzinie obronności, połowa udziałów w rynku należy do USA, zaś na UE przypada około 20%. Warto postawić pytanie czy Europa powinna skupić się na innowacyjności w tym zakresie poprzez wprowadzanie nowych producentów, czy raczej skoncentrować się na pomocy już istniejącym podmiotom. Z drugiej jednak strony wielkie systemy obrony, są zarezerwowane tylko dla znacznych koncernów zbrojeniowych takich jak: TALES, BS-system czy Canica, które mogą sobie poradzić zarówno z kryzysem, jak i z wymogami konkurencyjności. Obecnie dzięki Traktatowi Lizbońskiemu istnieje solidarność europejska w sprawie obronności, podobna do Paktu Północnoatlantyckiego. Biorąc pod uwagę złożoność systemu obronnego, trzeba pomyśleć nad stworzeniem odpowiedniej bazy dla obronności i zapewnić odpowiedni poziom finansowania.

Obronność - wojsko

Obronność – wojsko

Będzie to jednak trudne, bowiem wszelkie ruchy krępowane są w tej chwili przez klauzulę rewizyjną przewidzianą na rok 2016. Możliwe, ze Wielka Brytania opuści UE, a dziś jest to druga pod względem liczebności armia na świecie. Możliwości finansowe poszczególnych krajów europejskich, skłaniają się ku temu by działać wspólnie i biorąc pod uwagę poziom wykorzystywania myśli technologicznej i innowacyjności być postrzeganym pod względem konkurencyjności, jako światowa czołówka.